CONTUL MEU

Termeni și Condiții de Utilizare a Serviciilor de Internet Banking și/sau Mobile Banking aferente programului CardBlue Prepaid

 •  Capitolul 1 Introducere.
 •  Capitolul 2 Definiții.
 •  Capitolul 3 Condiții Generale.
 •  Capitolul 4 Răspundere
 •  Capitolul 5 Comisionarea Serviciilor
 •  Capitolul 6 Reziliere și suspendare
 •  Capitolul 7 Modificări
 •  Capitolul 8 Notificări
 •  Capitolul 9 Dreptul de anulare
 •  Capitolul 10 Diverse
 •  Capitolul 11 Utilizarea serviciului de Internet Banking


Capitolul 1.

1.Introducere.
1.1 Acest document stabilește condițiile care se aplică la utilizarea Serviciilor. Aceste condiții vin în completarea Condițiilor de Cont de catre emitent pentru contul si/sau cardul accesat de către Dvs. prin intermediul Serviciilor. Dacă există inadvertențe, aceste Condiții vor prevala în față Condițiilor de Cont.
1.2 Utilizatorii care sunt înregistrați pentru Serviciul de Internet Banking sunt de asemenea, pe cale de consecință, înregistrați pentru Serviciile de Mobile Banking (odată disponibile) și se referă la toate secțiunile acestor Condiții.

Capitolul 2.

2.Definiții.
Următoarele definiții se aplică acestor Condiții:
“Cont” înseamnă un cont si/sau card deschis la emitent, stabilit să poată fi accesat prin intermediul Serviciului de Internet Banking și/sau prin Serviciul de Mobile/SMS Banking.
"Condiții de Cont" înseamnă condițiile generale pentru contul(urile) sau serviciul(iile) care sunt accesate prin intermediul Serviciilor.
"Titularul de Cont" înseamnă o persoană care a încheiat un acord cu noi pentru a utiliza Serviciul de Internet Banking și/sau Serviciul de Mobile Banking și care deține un cont a) în nume propriu; sau b) ca o societate sau o entitate juridică.
"Zi Lucrătoare" înseamnă orice zi întreagă (cu excepția zilelor de Sâmbătă, Duminică și a sărbătorilor legale) în care băncile din tara emitentului sunt deschise pentru tranzacținarea de operațiuni bancare uzuale. Există posibilitatea de a putea opera unele plăți în zile nelucrătoare (transfer CardBlue Prepaid 2 CardBlue Prepaid, utilizand serviciul de Internet Banking sau alimentarea la terminalele ZebraPay). Vă rugăm să ne contactați dacă doriți mai multe detalii.
"Transferuri Card2Card" înseamnă serviciul prin care se pot transfera bani instantaneu din contul Dvs. către orice alt titular al unui card CardBlue Prepaid.
"Timp Cut-Off" înseamnă, pentru plățile efectuate în temeiul prezentului acord, timpul, după încheierea unei zile lucrătoare, în care trebuie să primim instrucțiunile de plată, în cazul în care se dorește ca acestea să fie evidențiate în Contul Dvs. ca fiind procesate în respectiva Zi Lucrătoare.
"Număr de Identificare" înseamnă numărul care a fost atribuit persoanei sau companiei în momentul înregistrării la CardBlue.
"Adresă E-Mail" înseamnă adresa de e-mail pe care ați furnizat-o în formularul de înregistrare pentru Card.
“ Asistență Internet Banking” înseamnă biroul de relații cu publicul pentru întrebările legate de Serviciul de Internet Banking, care poate fi contactat la numerele de telefon +40 736 702002/ +40 31 1000 033.
“Serviciul de Internet Banking” înseamnă serviciul pe care îl punem la dispoziție prin intermediul rețelei de internet, pentru a facilita primirea și transmiterea de informații pe cale electronică (inclusiv cele legate de un Cont).
“Parola de Internet” înseamnă codul (care trebuie să cuprindă o serie de litere și cifre) ales de către Dvs., pe care îl veți folosi, împreună cu Întrebarea și Răspunsul de Siguranță, în vederea utilizării Serviciului de Internet Banking.
“Informații de Siguranță de Internet” înseamnă Parola Dvs. de Internet și/sau Întrebarea și Răspunsul Dvs. de Siguranță.
"Limită" înseamnă orice limită pe tranzacție, zilnică sau altă limită cu privire la suma care poate fi transferată în cadrul unei tranzacții sau unor serii de tranzacții utilizând Serviciul de Internet Banking și/sau Serviciul de Mobile Banking.
"Utilizator Principal" înseamnă, în legătură cu un Cont persoană juridică, persoana responsabilă pentru toate cardurile emise pentru respectivul Cont persoană juridică.
"Website-ul Nostru" înseamnă website-ul (prin care puteți accesa Serviciul de Internet Banking) fie de la adresa www.cardblue.ro apăsând butonul "contul meu", fie direct la adresa www.cardblueprepay.ro
"Cerințe de Reglementare" înseamnă orice obligație:
(a) care trebuie respectată în conformitate cu orice lege sau reglementare (inclusiv orice reguli stabilite de către Autoritatea de Conduită Financiară sau alt organism de reglementare), sau ca urmare a unei decizii a unei instanțe, mediator sau organism similar;
sau
(b) în conformitate cu orice directive sau coduri de practică pe care le urmăm.
"Termeni și Condiții" înseamnă normele, astfel cum sunt modificate din când în când, aplicabile utilizării Website-ului Nostru, așa cum rezultă din www.cardblue.ro.
“CardBlue” înseamnă Card Blue S.A..
"Serviciul de Mesaje Securizate" înseamnă serviciul pe care l-am putea face disponibil în baza Serviciului de Internet Banking, pentru a permite fiecăruia dintre Dvs. și noi, să transmitem celuilalt mesaje securizate și/sau să-l utilizăm pentru efectuarea tranzacțiilor (dacă este cazul).
"Detalii de Siguranță" înseamnă detaliile care sunt utilizate pentru a verifica identitatea Dvs. și pentru a ajuta menținerea securității schimbului de informații dintre Dvs. și noi în timpul utilizării Serviciilor. Acestea includ: PIN, Nume de utilizator, adresă de E-mail, Parolă de Internet, Informații de Siguranță de Internet, Informații de Siguranță prin Telefon și Întrebări și Răspunsuri de Siguranță.
"Întrebări și Răspunsuri de Siguranță" înseamnă întrebările de siguranță alese de către Dvs. și răspunsurile la acele întrebări de siguranță pe care le-ați ales și care, în ocaziile viitoare, vor fi utilizate de către Dvs. în vederea accesării și utilizării Serviciului de Internet Banking.
"Servicii" înseamnă utilizarea Serviciilor de Internet Banking și/sau de Mobile Banking, după caz.
"Tarif" înseamnă comisioanele aplicabile, care se referă la Contul Dvs., așa cum sunt acestea publicate pe website-ul www.cardblue.ro.
"Utilizator" se referă la Dvs., Utilizatorul Principal sau un Utilizator Desemnat (sau oricare dintre aceștia), după cum reiese din context.
"Dvs.", "Al Dvs." înseamnă un Titular de Cont care a acceptat aceste Condiții.
"Noi", "Nostru/Noastre" înseamnă SC Card Blue SA, operatorul programului de Internet Banking și/sau de Mobile Banking.
 

Capitolul 3. Condiții Generale.

3. Siguranță.
3.1 Atâta timp cât noi am verificat identitatea Dvs. prin verificarea Detaliilor de Siguranță, vom presupune că avem de-a face cu Dvs. și că ați fost de acord să ne dezvăluiți informații și să acționați în baza oricăror instrucțiuni, fără a obține orice confirmare suplimentară din partea Dvs.
3.2 Dvs. trebuie:
(a) să vă asigurați de faptul că elementele Detaliilor de Siguranță pe care le-ați ales pentru a accesa Serviciile (de ex. Informațiile Dvs. de Siguranță de Internet) nu vor fi aceleași sau similare cu orice alt cod numeric personal sau parolă folosită în legătură cu orice alt cont pe care îl aveți deschis la noi sau cu orice alt serviciu oferit de noi; și nu veți permite niciunei alte persoane să utilizeze detaliile Dvs. de Siguranță;
(b) să nu divulgați detaliile Dvs. de Siguranță niciunei alte persoane, inclusiv ca răspuns la o solicitare (chiar dacă se presupune că respectiva solicitare vine din partea noastră), altfel decât în legătură cu utilizarea efectivă și imediată a Serviciilor;
(c) să nu înregistrați sau salvați Detaliile Dvs. de Siguranță în documentații care se referă la Contul Dvs.;
(d) să luați toate măsurile posibile de siguranță atunci când accesați Serviciile, pentru a vă asigura de faptul că detaliile Dvs. de Siguranță nu sunt divulgate niciunei alte persoane; și
(e) să verificați cu atenție înregistrările din Contul Dvs.
3.3 Trebuie să ne informați în cel mai scurt timp posibil, telefonic, dacă:
(a) detaliile Dvs. de Siguranță devin cunoscute altora (sau bănuiți că au devenit cunoscute altora);
(b) observați orice erori sau tranzacții neautorizate în Contul Dvs.;
(c) credeți că altcineva a încercat sau ar putea încerca să acceseze Contul Dvs.; sau
(d) deveniți conștient de faptul că un calculator pe care l-ați folosit pentru a accesa Serviciul de Internet Banking a fost pierdut, furat sau accesat în mod fraudulos.
3.4 În plus, dacă oricare dintre evenimentele descrise la punctul 3.3 de la (a) la (d) are loc, trebuie să ne contactați de urgență pe e-mail la adresa suport@cardblue.ro sau la numerele de telefon +40 31 1000 033/ +40 736 702002.
3.5 Accesul la pagina de Internet Banking cu adresa www.cardblueprepay.ro asigurat prin Certificatul SSL (Secure Socket Layer) emis de către GeoTrust Inc. și eliberat către SCnet Payment Services SRL. Furnizați informațiile Dvs. de siguranță de autentificare numai în cazul în care puteți identifica cu exactitate acest certificat și asta de fiecare dată înainte de a introduce datele.
3.6 Vă rugăm să rețineți faptul că noi nu vă vom contacta niciodată pentru a vă solicita informații despre oricare dintre detaliile Dvs. de siguranță și dacă primiți o solicitare pentru orice astfel de informații nu trebuie să le furnizați, chiar dacă se presupune că respectiva cerere vine din partea noastră.
3.7 Vă rugăm să consultați Informațiile de Siguranță de pe website-ul nostru pentru mai multe informații despre securitate și Serviciul de Internet Banking.
 

Capitolul 4

4. Răspundere.
4.1 Nu vom fi răspunzători, în cazul în care ne vom afla în imposibilitatea de a ne îndeplini obligațiile care rezultă în baza acestor
Condiții, datorită (direct sau indirect) următoarelor cauze:
(a) defectarea oricărui echipament, sistem de prelucrare a datelor sau a legăturilor de transmitere, cu condiția ca astfel de defecțiuni sau situații să reprezinte circumstanțe anormale și imprevizibile, ale căror consecințe nu ar fi putut fi evitate în ciuda tuturor eforturilor depuse; sau
(b) respectarea de către noi a unei cerințe din Marea Britanie, a legislației din România sau din Comunitatea Europeană.
4.2 Sub rezerva dispozițiilor prezentei Condiții, până când vom primi o notificare în conformitate cu Secțiunea 8, cu privire la faptul că detaliile Dvs. de Siguranță au fost furate sau sunt susceptibile de abuz, Dvs. veți fi răspunzător pentru orice utilizare a Serviciilor. Nimic din prevederile acestui acord nu limitează răspunderea noastră pentru acțiuni frauduloase sau extrem de neglijente sau dealtfel nu exclude sau limitează răspunderea noastră în măsura în care nu o putem exclude sau limita prin lege.
4.3 Dacă detaliile de Siguranță au fost utilizate de către o persoană (alta decât Utilizatorul căruia îi aparțin), care a dobândit aceste detalii de Siguranță, răspunderea Dvs. va fi nelimitată, până când ne veți notifica pierderea lor. Nu veți mai fi răspunzător pentru nicio altă pierdere, care rezultă din utilizarea Serviciilor, odată ce am fost notificați în mod corespunzător.
4.4 Dacă sunteți o companie sau o persoană juridică, până când vom primi o notificare valabilă, în conformitate cu Secțiunea 8, cu privire la faptul că detaliile de Siguranță ale unui Utilizator au fost pierdute, furate sau sunt susceptibile de abuz, Dvs. veți fi răspunzător pentru orice utilizare a Serviciilor. După ce am fost notificați în mod valabil, în conformitate cu Secțiunea 8, cu privire la faptul că detaliile de Siguranță au fost pierdute, furate sau sunt susceptibile de abuz, nu va trebui să plătiți pentru orice utilizare ulterioară a Serviciilor, cu excepția cazului în care detaliile de Siguranță au fost utilizate de către o persoană care a dobândit aceste detalii de Siguranță cu acordul Dvs. sau ați acționat într-un mod extrem de neglijent în ceea ce privește detaliile de Siguranță.
4.5 Vă rugăm să consultați Condițiile de Cont pentru a vedea modul în care abordăm tranzacțiile neautorizate.
4.6 Pentru evitarea oricărui dubiu, Noi nu suntem responsabili pentru conținutul și informațiile financiare afișate în Serviciile de Internet Banking și/sau de Mobile Banking și nici pentru modul de efectuare a tranzacțiilor financiare. Noi doar vă punem la dispoziție platformele de pe care pot fi accesate informațiile corespunzătoare și de pe care pot fi inițiate tranzacțiile. Orice solicitare și/sau reclamație privind datele financiare prezentate în Serviciile de Internet Banking și/sau de Mobile Banking trebuie să fie adresată direct către E360F.

Capitolul 5

5. Comisionarea Serviciilor.
5.1 La utilizarea Serviciului (Serviciilor), tranzacțiile ordonate de către Dvs. pentru plata facturilor din oricare dintre conturile Dvs. de card prepaid (dacă se aplică în cazul Contului Dvs.) vor fi tratate ca avansuri în numerar și comisionate în conformitate cu Condițiile de Cont (și comisioanele curente unde este cazul) aplicabile contului Dvs. de card prepaid, care v-au fost puse la dispoziție.
5.2 Utilizarea Serviciului de Internet Banking asociat cardului Dvs. este gratuită. Pentru Serviciile de Mobile Banking pot fi aplicate comisioane de către noi și/sau de către furnizorii de rețele de telefonie mobilă. Vi le vom comunica în avans, înainte de introducerea acestor servicii opționale.
5.3 Orice alte comisioane pentru utilizarea de către Dvs. a Serviciului (Serviciilor) vor fi aplicate în conformitate cu Condițiile de Cont și Comisioanele corespunzătoare, acolo unde se aplică.

Capitolul 6

6. Reziliere și Suspendare.
6.1 Veți putea rezilia acordul încheiat între noi și Dvs. în orice moment, așa cum se specifică în Termenii și Condițiile valabile pentru serviciile suplimentare asociate cardurilor CardBlue Prepaid.
6.2 Putem de asemenea suspenda utilizarea de către orice utilizator a Serviciului de Internet Banking și/sau de Mobile Banking atunci când considerăm că acest lucru este necesar:
(a) pentru a proteja securitatea Serviciilor sau a sistemelor noastre;
(b) pentru că există bănuiala utilizării neautorizate sau frauduloase a Serviciilor.
Dacă vom recurge la asemenea fapte, vă vom anunța în avans în cazul în care acest lucru este posibil, altfel, vă vom anunța imediat după.
6.4 De asemenea putem înceta sau suspenda utilizarea de către Dvs. a Serviciului de Internet Banking și/sau de Mobile Banking, cu efect imediat, în cazul în care:
(a) ați decedat;
(b) intrați în faliment sau încheiați un acord voluntar cu creditorii Dvs.;
(c) încălcați în mod grav și repetat aceste Condiții;
(d) considerăm în mod rezonabil că altcineva ar putea avea drepturi asupra fondurilor din Cont, în cazul în care există un litigiu; sau
(e) contul CardBlue este închis.
6.5 În cazul în care Serviciul de Internet Banking nu este utilizat de către un utilizator timp de 180 de zile, în cazul oricărui Cont al unui Titular de Cont, putem rezilia acordul încheiat între noi și Dvs. în ceea ce privește Serviciul de Internet Banking și/sau de Mobile Banking.
 

Capitolul 7

7. Modificări.
7.1 Noi putem modifica Serviciul (Serviciile), adăuga sau modifica unele comisioane pentru Servicii sau modifica acești termeni și condiții. Vă vom transmite o notificare prealabilă cu cel puțin 1 lună în avans, înainte de a pune în aplicare acest tip de modificări, exceptând cazul în care se impune aplicarea lor mai devreme, în baza unei Prevederi de Reglementare.
7.2 Când vă vom anunța despre o modificare, vă vom anunța și data intrării în vigoare a acesteia. Atâta timp cât o notificare a unei modificări vă este transmisă la ultima adresă indicată de către Dvs. sau prin intermediul Serviciului Securizat de Mesagerie, vom considera că ați acceptat modificarea începând cu data intrării ei în vigoare, cu excepția cazului în care, înainte de respectiva dată, ne comunicați intenția Dvs. de reziliere a acordului încheiat cu noi și faptul că nu doriți să acceptați respectiva modificare.

Capitolul 8

8. Notificări.
8.1 Notificările, certificatele, acordurile, aprobările și orice alte comunicări în legătură cu prezentele Condiții se vor transmite în scris sau prin telefon (atunci când Condițiile permit acest lucru), exceptând cazul în care:
(a) prezentele Condiții prevăd altfel; sau
(b) noi stabilim altfel.
Pentru a evita orice nelămuriri, notificarea de anulare în sensul prevederilor de la Secțiunea 9 se va transmite numai în scris.
8.2 Aceste notificări, certificate, acorduri, aprobări și alte comunicări (inclusiv orice notificare de încetare în sensul prevederilor de la Secțiunea 6) pot fi transmise în scris prin poștă către SC Card Blue SA, Str. Nicolae Bălcescu nr. 24, 010053, Sector 1, București, România.
 

Capitolul 9

9. Dreptul de Anulare.
9.1 Puteți anula acest acord prin transmiterea unei notificări scrise în termen de 14 zile după data la care ați aplicat pentru card, așa cum este stipulat în Termenii și Condițiile prezente, valabile pentru cardurile CardBlue Prepaid.

Capitolul 10

10. Diverse.
10.1 Aceste Condiții pot fi:
(a) accesate și vizualizate pe website-ul nostru și pot fi imprimate dacă selectați/apăsați butonul PRINT;
sau
(b) obținute de către Dvs. dacă sunați la numărul de telefon al Serviciului de Asistență pentru Internet Banking +40 31 1000 033.
10.2 Pentru întrebări legate de Serviciul de Internet Banking contactați Serviciului de Asistență pentru Internet Banking +40 31 1000 033.
10.3 Apelurile către Serviciul de Asistență pentru Internet Banking vor fi taxate cu un tarif fix aplicabil apelurilor de telefonie fixa standard atunci când apelați numărul de telefon sau cel aplicabil rețelei mobile când apelați numărul de telefon +40 736 702002/ +40 31 1000 033. Apelurile prin alți furnizori sau rețele de telefonie mobilă pot varia. Vă atragem atenția asupra faptului că putem înregistra sau monitoriza apelurile telefonice în vederea asigurării siguranței clienților noștri și a angajaților noștri, precum și în vederea susținerii calității serviciilor.
10.4 Pot exista și alte tarife sau costuri externe, care nu sunt plătite prin intermediul nostru sau nu sunt impuse de noi. De exemplu, este posibil să fiți supus unor tarife mai mari în funcție de circumstanțele individuale.
10.5 Aceste condiții sunt guvernate de legile din România și sunt supuse jurisdicției instanțelor competente.
10.6 Aceste condiții sunt scrise și sunt disponibile doar în limbile română sau engleză și ne angajăm să comunicăm cu Dvs. în limbile română sau engleză atunci când transmitem comunicări în legătură cu contul Dvs. Versiunea în limba română va prevala.
10.7 Lipsa luării unor măsuri legate de drepturile noastre stricte în baza acestor condiții nu ne va împiedica să le aplicăm pe acestea sau orice alte drepturi.
10.8 În cazul în care orice prevedere din aceste condiții este considerată inaplicabilă, aceasta nu va afecta valabilitatea și aplicabilitatea celorlalte prevederi și va fi înlocuită cu o altă prevedere aplicabilă, care se apropie cel mai mult de intenția care a stat la baza prevederii devenite inaplicabilă.

Capitolul 11

Termeni și Condiții care se aplică Serviciului de Internet Banking.
11. Utilizarea Serviciului de Internet Banking.
11.1 Declarați că sunteți de acord cu aceste Condiții atunci când aplicați pentru CardBlue Prepaid și apăsați pe butonul “TRIMITE” de pe formularul de înregistrare online, care este parte din www.cardblue.ro. strict în folosul și pentru protecția Dvs. ar trebui să citiți cu atenție acești termeni, înainte de a-i accepta. Dacă nu înțelegeți vreun articol vă rugăm să solicitați informații suplimentare.
11.2 Vă vom înregistra ca Utilizator al Serviciului de Internet Banking odată ce:
(a) ați acceptat aceste Condiții online; și
(b) ați accesat Serviciul de Internet Banking prin introducerea numarul de cont si data ziua dvs. de nastere în formularul de activare online; și
(c) ați selectat un nume de utilizator și Întrebarea (Întrebările) și Răspunsul (Răspunsurile) Dvs. de Siguranță, care se vor utiliza în vederea accesării Serviciului de Internet Banking.
11.3 Accesul la Serviciul de Internet Banking se va refuza unui Utilizator, dacă Utilizatorul introduce raspunsurile de Siguranță de Internet incorect de trei ori consecutiv. Dacă acest lucru se întâmplă, trebuie să contactați Serviciul de Asistență pentru Internet Banking.
11.4 Este responsabilitatea Dvs. să informați imediat Serviciul de Asistență pentru Internet Banking și să dați sau să obțineți informații, dacă, din orice motiv, Serviciul de Internet Banking este indisponibil pentru utilizare sau în caz de funcționare defectuoasă.
11.5 În cazul în care orice Utilizator folosește un serviciu comun de cont (care este un serviciu care vă permite să obțineți detalii despre toate conturile Dvs. online (fie că aceste conturi sunt deschise la noi sau nu) și alte informații de pe un alt website (website care nu face parte din Serviciul de Internet Banking)), veți fi încălcat Secțiunea 3 din aceste Condiții (și posibil și alți termeni și condiții care se aplică pentru Contul Dvs., inclusiv Condițiile de Cont). Prin urmare, puteți fi răspunzător pentru orice fraude sau erori care se vor produce în conturile Dvs. ca rezultat al unor astfel de acțiuni. Noi nu vom fi răspunzători pentru nicio astfel de fraudă sau eroare.
11.6 O condiție pentru utilizarea website-ului nostru este acceptarea de către Dvs. a Regulilor de Utilizare care sunt afișate pe  website-ul nostru, cu modificările ulterioare din când în când.
Utilizatorii Desemnați.
11.7 Sunteți de acord cu faptul că:
(a) veți accesa Serviciul de Internet Banking prin intermediul unui calculator pe care este instalat un soft de siguranță, inclusiv aplicații firewall, anti-spyware și anti-virus. Sunteți de acord cu faptul că este responsabilitatea Utilizatorului să se asigure de faptul că toate sistemele de operare ale soft-urilor de siguranță și browser-ele sunt întreținute și actualizate în mod regulat;
(b) veți menține în siguranță calculatorul personal utilizat pentru accesarea Serviciului de Internet Banking;
(c) exceptând cazul în care vă comunicăm să procedați altfel, veți accesa întotdeauna Serviciul de Internet Banking intrând pe pagina de internet prin intermediul unui browser;
(d) nu veți accesa niciodată Serviciul de Internet Banking prin intermediul unui link conținut într-un e-mail; și
(e) veți respecta toate instrucțiunile date de noi periodic cu privire la siguranța Serviciului de Internet Banking, inclusiv cele afișate și accesibile de pe pagina noastră de internet.
11.8 Vă rugăm să rețineți faptul că, dacă nu închideți efectiv sesiunea Serviciului de Internet Banking, sesiunea va rămâne deschisă timp de încă 10 minute după ultima operațiune, după care, din motive de siguranță, se va închide automat.
11.9 Asigurați-vă că închideți întotdeauna Serviciul de Internet Banking folosind butonul "DECONECTARE" de pe ecran. Această măsură este pentru a împiedica orice persoană, care utilizează calculatorul după Dvs., să poată accesa oricare dintre informațiile Dvs. de Cont.
 

Versiunea 2.0 – Data emiterii: 18 Aprilie 2016

Acest website foloseste cookie-uri pentru a oferi vizitatorilor o experienta mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor fiecaruia. Click aici pentru mai multe detalii.X